Zjazd szkoleniowy i Walne Zgromadzenie Członków Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturopetrapeutów – 27-28 maja 2017

PROGRAM

Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego
oraz Walnego Zgromadzenia Członków

Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów

w dniach 27-28 maja 2017 r.

Miejsce: Ośrodek „Kormoran” w Mierkach

27.05.2017 (sobota)

11.00. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków WMCN – pierwszy termin

11.15. Walne Zgromadzenie Członków WMCN – drugi termin

– sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego;
– głosowanie nad absolutorium dla Zarządu

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.00 „Niepublikowane prawa radiestezji” – Andrzej Pietrzak

14.00 – 15.00 obiad

15.00 – 16.00 „Testowanie zaburzeń energetycznych i aktywacja przepływu energii życia” – Jerzy Kuchta

16.00 – 16.15 przerwa kawowa

16.15 – 17.45 „Prawo Yin i Yang  – Zrozumieć zdrowie, chorobę i życie” –  Jakub Dorosz

17.45 – 18.00 przerwa kawowa

18.00 – 19.00  koncert mis i gongów – Jakub Dorosz

od 19.00 –  kolacja przy grillu oraz wymiana doświadczeń między członkami WMCN

 

28.05.2017 (niedziela)

8.00 – 9.30 śniadanie

9.30 – 10.00 Homocysteina jako wskaźnik zagrożenia dla układu krążenia – Bronisław Żelanis

10.00 – 12.00 „Diagnostyka z wyglądu (tzw. diagnostyka wizualna orientu)” – Zygmunt Haraburda

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.30 „Czy istnieje śmierć pnia mózgu?” – prof. dr hab. Jan Talar

15.00 obiad

mierki