Zjazd Cechu :: 26-27 maja 2018 r.

Zjazd Szkoleniowo-Integracyjny oraz Sprawozdawczo-Wyborczy
Walnego Zgromadzenia Członków 
Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów

Termin: 26-27 maja 2018 r.