Władze Cechu

ZARZĄD IV KADENCJI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO CECHU NATUROTERAPEUTÓW wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 maja 2018 roku:

Marek Wysocki
Prezes Zarządu, Starszy Cechu

Bożena Banach
Wiceprezes Zarządu Podstarszy Cechu

Damian Grzeszczak
Kierownik biura

Andrzej Leśniewicz
Sekretarz


KOMISJA REWIZYJNA Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów
wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 maja 2018 roku:

Bronisław Żelanis
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Żuchowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Przemysław Halejcio
Sekretarz Komisji Rewizyjnej


SĄD CECHOWY Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów
wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 maja 2018 roku:

Jan Mackiewicz
Przewodniczący Sądu Cechowego

Tomasz Cieśliński
Zastępca Przewodniczącego Sądu Cechowego

Katarzyna Miciuła
Sekretarz Sądu Cechowego


CZŁONEK ZARZĄDU Warmińskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 maja 2018 roku:

Marek Wysocki


DELEGACI na Wojewódzki Zjazd Delegatów Warmińskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 maja 2018 roku:

Jan Mackiewicz, Marek Wysocki, Bronisław Żelanis


 

Przejdź do archiwum: Archiwum