„ vita sine litteris mors est……..”

man-372099__340

Prawda poprzedza wszelkie rzeczy, gdy idzie o przyczyny i początki, bowiem przewyższa wszelkie rzeczy, jest we wszystkich rzeczach, i jest istotą wszystkich rzeczy, to poprzez nią one istnieją; i stoi za wszystkimi rzeczami, bowiem to przez nią prawdziwie są postrzegane. Jest w ideach, i w przyrodzie, i w poznaniu; jest i w metafizyce, i w fizyce i w logice. Zatem prawda jest najwyższą ze wszystkich rzeczy; zaś to, co jest wyżej od wszystkich innych rzeczy, choćby i zostało rozpoznane w inny sposób i nazwane inaczej, w rzeczy samej będzie tą samą Prawdą. Giordano Bruno

W momencie powstania wszechświata zamanifestowała się pierwsza dualność, w której żyjemy od niepamiętnych czasów opisywanych w różnych opracowaniach Wielkich teozofów i uczonych tego świata.

Tak zamanifestowała  się również droga dualności  dojścia do zdrowia  dla każdego człowieka. Istnieją dwie drogi terapii wyjścia z choroby :

  • Droga leków chemicznych przyjmowanych przez chorych, lecząca skutek to znaczy objawy choroby na przykład ból. Droga odkryta przez Paracelsusa  mająca bardzo krótką historię.  To droga medycyny akademickiej tak powszechnej w obecnych czasach wielkich odkryć, tak młodych i stanowiących tylko jeden z biegunów tej dualności.
  • Droga druga to powrót do życia zgodnego z prawami natury, utrzymanie w higienie energetycznej duszy i ciała, przyrodolecznictwo, terapie pobudzające organizm do samoobrony i samoleczenia, oraz niekonwencjonalne metody leczenia, metody znane i praktykowane od tysięcy lat. Sprawdzone czasem efekty działania oraz wiedza pokoleń przekazywana czasami z ust do ust.

Każdy z ludzi ma prawo wyboru stosowania jednej, drugiej lub obu jednocześnie dróg, działając na obszar ducha i materii. Celem zaistnienia zmian w każdej z nich, według mojej oceny, jest zastosowanie leczenia komplementarnego opartego na wiedzy akademickiej i duchowej daje to pełny efekt leczniczy nazwany wyzdrowieniem. To tak jak zetknięcie dwóch klem akumulatora warunkuje przepływ prądu, tak zastosowanie tego schematu do regresu choroby daje wymierny efekt.

Co sprawia, że chorujemy ? – skoro człowiek składa się z atomów  i cząsteczek, to jak w ogóle jest możliwe , aby ów atom był „chory”?

Odpowiedź jest tylko jedna – poprzez zmianę częstotliwości drgań.

Istnieją trzy przyczyny zmiany te częstotliwości:

  • Myślenie o problemach i konfliktach. W wyniku tego zostaje zapełniony kompensator myśli : po drugie przy takim myśleniu zużywamy masę energii , która steruje pracą naszych wszystkich organów.
  • Nieharmonijne drgania, które zakłócają harmonię ciała fizycznego (np. wirusy, bakterie, toksyczne cząsteczki itp.). Coś takiego może mieć miejsce jedynie wtedy , kiedy ciało jest już uszkodzone.
  • Zapełniony kompensator myśli, poprzez zmiany w strukturach cząsteczek . Po pierwsze dlatego, że umysł jest już obciążony problemowym myśleniem, co jest w pkt.1. Jest też uszkodzone ciało fizyczne

W ten sposób możemy zauważyć, że prawie każda szkoda spowodowana jest nieprawidłowym myśleniem.  Tak, że człowiek znajduje się w stanie nazwanym zdrowiem tylko wtedy, kiedy wszystkie części, z których się składa drgają harmonijnie. Istnieje szereg przyczyn choroby.

Ocenianie przyczynia się przecież do powstania negatywnych myślokształtów i prowadzi do utraty wiary we własną wartość.

Utrata wiary w samego siebie spowodowana negatywnymi myślokształtami przyczynia się do powstania złych wiązań   na płaszczyźnie fizycznej oraz w kompensatorze myśli i do stanu, który określamy mianem choroby.

Ludzie poddają ocenie z góry to co inni mają do powiedzenia. Ocena oznacza porównanie prawdy pochodzącej z ust drugiego człowieka, z prawdą , której autorem jestem ja sam.

Ocenianie jest przeciwieństwem miłości bliźniego.

„Umysł jest zawsze budowniczym. Ciało powoli staje się tym, czym karmiony jest duch”.  Umysł można przyrównać do areny, na której naprzeciwko siebie stoją siły pozostające w konflikcie. Po jednej stronie zbierają się pozytywne myśli i nastawienia, które przynosząc korzystne efekty, pomagają utrzymać zdrowie fizyczne, po drugiej zaś myśli i nastawienia negatywne, wywołujące niekorzystne skutki, z czasem destruktywnie wpływające na ciało fizyczne. ( spadek odporności).  Mózg składa się z 78% wody , która zachowuje się jako absorbent subtelnych energii  np. myśli , uczuć itp…. wytworzonych przez mózg. ( średnia waga mózgu to 1350 g z czego 1053 g to woda). Wieloletnie badania dowiodły, że osobowość i nastawienie pacjenta odgrywają istotną rolę w rozwoju i przebiegu choroby. W przypadku raka nastawienie psychiczne znacząco wpływa na podatność na tę chorobę oraz na proces jej leczenia. Badania dowiodły, że osoby, których nastawienie, stan umysłu i myśli były negatywne, okazały się bardziej podatne na raka (odnosi się to także do innych chorób), a na leczenie reagowały gorzej niż wszyscy ci, którzy różnili się od nich osobowością. Najbardziej  niekorzystną cechą takich „osobowości rakowych” wydaje się ich skłonność do roztkliwiania się nad sobą, która idzie w parze z negatywnym obrazem samego siebie. U pacjentów chorych na raka często niedostatecznie rozwinięta jest zdolność ufania sobie i innym, co zwykle wiąże się z przeżyciem odrzucenia we wczesnym dzieciństwie. Pacjenci tacy wykazują silną skłonność do tłumienia swojego rozdrażnienia i do skrywania wszelkich urazów. Często trudno im nawiązać i trwale utrzymać bliższe stosunki z przyjaciółmi, ponieważ nie potrafią przebaczać i zapominać.

Naturopaci już dawno zrozumieli, że negatywny stan psychiczny stanowi podatny grunt dla choroby. Dlatego Naturopata  rozpoczyna walkę z chorobą na płaszczyźnie mentalnej poprzez stosowanie afirmacji i wizualizacji.

Są to dwa najskuteczniejsze instrumenty, jakimi dysponuje. Aby skutecznie leczyć, trzeba rozumieć sposób funkcjonowania ludzkiego umysłu. Podstawę strategii uzdrowiciela powinna stanowić dokładna ocena sytuacji i stanu psychicznego pacjenta. Jeżeli chce się przywrócić harmonię i uwolnić pacjenta od choroby na płaszczyźnie fizycznej, pomoc musi przebiegać zarówno w sferze ducha, jak i ciała. Procesy myślowe człowieka przebiegają przecież nie w mózgu a w ciele mentalnym , które przy pomocy technik naturopatycznych  jesteśmy w stanie naprawić.(usunąć negatywy – w tedy w ciele fizycznym następuje zmiana np. poprawa nastroju zanik depresji itd..)