KURS Z RADIESTEZJI W OLSZTYNIE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs radiestezji, prowadzony przez mgr inż. Jakuba Zemła, mistrza w rzemiośle radiestezja i mistrza w rzemiośle bioenergoterapia z Warszawy.

Kurs składa się z dwóch modułów. Pierwszy to dwa zjazdy weekendowe, obejmujące podstawy radiestezji, drugi moduł  to trzy zjazdy weekendowe, obejmujące  radiestezję zawodową (usługową i terapeutyczną).  Kurs można zakończyć po dwóch zjazdach, a ukończenie 5 zjazdów będzie równoznaczne z przygotowaniem do egzaminu na czeladnika radiestezji.

Pierwszy zjazd w dniach 14/15.04.2018, drugi 12/13.05.2018. Terminy następnych zjazdów zostaną ustalone w terminie późniejszym z chętnymi do realizacji kolejnych trzech zjazdów. Wykładowca traktuje wszystkie zjazdy (jako całość), tzn. że aby zrealizować moduł drugi, trzeba ukończyć moduł pierwszy.

Rozpoczęcie kursu 14kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Olsztynie, w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38 (Stare Miasto).    Koszt kursu 400 zł/za weekend, dla członków Cechu i grupy „Światło” 370 zł., płatne przed rozpoczęciem zjazdu.

 

Zgłoszenia na w terminie do 30 marca 2018 r.  na telefon 695 990 237  lub  693 473 356 lub e-mail: zelanis_xl@wp.pl lub kmiciula@poczta.onet.pl

Czas trwania pierwszego modułu:

2 zjazdy weekendowe po 16 – 18 godzin

W imieniu Zarządu  WMCN w Olsztynie na kurs zaprasza za Starszy Cechu Bronisław Żelanis.

Tematyka zajęć w I module:

1 weekend

A. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ Z RADIESTEZJI

 1.             Wprowadzenie, omówienie programu i materiałów. Zapoznanie się ze słuchaczami. Badanie uzdolnień radiestezyjnych.
 2.             Historia i  tradycja radiestezyjna:
 3.             Pojęcia podstawowe stosowane w radiestezji i ich znaczenie (promieniowanie, moc promieniowania, natężenie promieniowania, jakość promieniowania, kolor radiestezyjny, źródło promieniowania, itp.)
 4.             Bezpieczeństwo w radiestezji. Jakie mogą być niebezpieczeństwa podczas pracy radiestezyjnej?
 5.             Omówienie głównych zasad BHP
 6.             Ćwiczenia praktyczne regenerujące, podnoszące  poziom energii i sił witalnych niezbędne w badaniach radiestezyjnych.
 7.             Wpływ sugestii i autosugestii (jak zapobiegać, jak postępować żeby nie narzucać swoich wyników i jak przekazywać informację nie strasząc klienta).
 8.             Techniki mentalnego zabezpieczania, regeneracji sił witalnych oraz odpromieniowania się. Ćwiczenia + medytacja

B. SPRZĘT RADIESTEZYJNY

 1.             Omówienie i zaprezentowanie podstawowego sprzętu radiestezyjnego.
 2.           Dobór sprzętu do potrzeb własnych i badawczych.
 3.           Zasady posługiwania się wahadłem. Ćwiczenia praktyczne
 4.           Zasady posługiwania się różdżką. Ćwiczenia praktyczne
 5.           Konwencja mentalna. Omówienie i ustalenie – ćwiczenia praktyczne

C. RODZAJE PROMIENIOWAŃ ORAZ PRAWA RADIESTEZYJNE.

 1.           Prawa i zasady radiestezji (Prawo sympatii, promień łączący, promień mentalny, prawo serii, prawo biskupa). Omówienie możliwości zastosowania poszczególnych praw.
 2.           Ćwiczenia praktyczne – pozwalające poznać działanie wyżej omawianych praw radiestezyjnych.
 3.           Przedmiot badań radiestezyjnych – krótkie omówienie rodzajów promieniowań. (naturalne – geopatyczne i sztuczne)
 4.           Promieniowanie pozytywne. Omówienie i scharakteryzowanie „dobrych miejsc” i „miejsc mocy”.

2 weekend

D. TECHNIKI I ZASADY POMIARÓW RADIESTEZYJNYCH

 1.           Wykonywanie pomiarów radiestezyjnych – ćwiczenia praktyczne odszukiwanie odczuwanie i pomiar podstawowych promieniowań geopatycznych (cieki podziemne, siatka geobiologiczna, tzw. „plamy radioaktywne” i innych)
 2.           Sposoby ułatwiające pomiary radiestezyjne – biometry
 3.           Różne rodzaje biometrów.
 4.           Skale pomiarowe w radiestezji (skala procentowa, skala inż. Kamieńskiego tzw. poznańska. System SRW inż. Piaseckiego tzw. warszawska, skala Bovisa, system BSM)
 5.           Kalibracja do poszczególnych skal – ćwiczenia praktyczne

E. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA METODAMI RADIESTEZYJNYMI

 1.          Metoda radiestezyjnej oceny terenu lub działki.
 2.           Metoda radiestezyjnego badania pomieszczenia.
 3.           Metody naturalne poprawiające warunki życia.
 4.           Odpromienniki radiestezyjne – omówienie rodzajów i zasad działania oraz kryteriów jakie powinny spełniać odpromienniki.
 5.           Podstawy prawne wykonywania zawodu:
 6.           Odpowiedzialność moralna i zawodowa radiestety
 7.  Współpraca radiestety z innymi grupami zawodowymi: (z lekarzami, architektami, geologami, ekologami).