Przydatne linki

Podstawy prawne regulujące status zawodowy:

Opis zawodu BIOENERGOTERAPEUTA (kod zawodu 323002) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (link)

Opis zawodu RADIESTETA (kod zawodu 516901) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (link)

Opis zawodu NATUROPATA (kod zawodu 323009) zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS (link)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2014 poz.1145) – link do tekstu rozporządzenia

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989  (Dz. U. 1989 nr 17 poz.92 z późn.zm) –  link do tekstu ustawy

Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2017 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – link do strony

 

Organizacje samorządowe rzemiosła

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
http://www.izbarzem.olsztyn.pl/

Związek Rzemiosła Polskiego http://www.zrp.pl/