PESTYCYDY i rozpuszczalniki mogą zwiększać ryzyko PARKINSONA i 6 innych schorzeń!

Kontakt ze środkami do zwalczania owadów i chwastów oraz z rozpuszczalnikami może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona. Potwierdziły to wyniki metaanalizy ponad stu wcześniejszych badań, opublikowane w „Neurology”.

Autorka badania, Emanuele Cereda z IRCCS University Hospital San Matteo Foundation we włoskiej Pawii i Gianni Pezzoli z Parkinson Institute w Mediolanie analizowali wyniki wcześniejszych badań (w sumie – 104 publikacji) poświęconych styczności z różnego rodzaju środkami do zwalczania chwastów, grzybów, gryzoni lub owadów oraz rozpuszczalnikami – i ryzyku wystąpienia choroby Parkinsona. Wzięli też pod uwagę badania, których autorzy oceniali skalę narażenia ludzi na działanie tychże środków, np. przy okazji picia wody ze studni, mieszkania na wsi czy w ramach pracy zawodowej.

Autorzy publikacji potwierdzają obecnie, że kontakt ze środkami owado- lub chwastobójczymi, jak też rozpuszczalnikami, zwiększa ryzyko pojawienia się choroby Parkinsona od 33 do 80 proc. W kontrolowanych badaniach kontakt organizmu ze stosowanym jako herbicyd związkiem o nazwie parakwat – albo fungicydami, takimi jak maneb i mankozeb, wiąże się z dwukrotnie większym ryzykiem rozwoju tej choroby.

„Jako konsekwencja tej zależności w niektórych badaniach pojawia się również informacja o związku pomiędzy życiem na wsi a rozwojem choroby Parkinsona” – podkreśla Cereda. (PAP)

Ponadto ostatnie długookresowe badania dowodzą, że nawet niskie dawki pestycydów mogą prowadzić do bardzo poważnych skutków zdrowotnych. Objawy zatrucia organizmu środkami chemicznymi stosowanymi w gospodarstwach rolnych są różne, do najczęstszych należą:

CUKRZYCA: Naukowcy dość dawno odkryli związek pomiędzy zachorowaniem na cukrzycę, a ekspozycją na pestycydy. Stwierdzono na przykład, że tolifluanid – fungicyd używany w gospodarstwach rolnych – jest przyczyną insulinooporności w komórkach tłuszczowych.

Wyniki badania z 2011 roku, opublikowane w czasopiśmie „Diabetes Care” udowodniły, że u otyłych ludzi, u których stwierdzono podwyższone stężenie pestycydów chloroorganicznych w organizmie, występuje duże ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II.

CHOROBY NOWOTWOROWE: Ponad 260 z przeprowadzonych dotychczas badań, wiąże pestycydy z różnymi rodzajami raka, w tym: z białaczką, chłoniakiem, mięsakiem tkanek miękkich, rakiem piersi, prostaty, szpiku kostnego, tarczycy, jelit, wątroby i płuc.

AUTYZM i INNE CHOROBY ROZWOJOWE: Jak powstaje autyzm? Wiodący badacze autyzmu twierdzą, że schorzenie to jest wynikiem narażenia płodu lub dziecka do pierwszego roku życia na działanie konkretnych substancji chemicznych. Wiele insektycydów zabija owady, wpływając na ich układ neurologiczny. Najwyraźniej mechanizm ten pojawia się również w przypadku niektórych dzieci. Badanie z 2010 roku, przeprowadzone przez naukowców z Harvard University wykazało, że u dzieci, u których stwierdzono wysoką zawartość pestycydów fosforoorganicznych w moczu, częściej stwierdzano zaburzenia rozwojowe, niż u dzieci bez śladu tych związków w organizmie.

OTYŁOŚĆ: Niektóre pestycydy zaburzają również gospodarkę hormonalną w organizmie, działając jak fałszywa wersja naturalnego hormonu, blokując ważne sieci komunikacyjne lub zakłócając właściwą produkcję hormonów. Według badań przeprowadzonych w 2012 roku, opublikowanych w czasopiśmie „Environmental Health Perspectives”, ponad pięćdziesiąt pestycydów zaklasyfikowano jako „zakłócacze” gospodarki hormonalnej, przy czym niektóre z nich przyczyniają się do rozwoju zespołu metabolicznego i otyłości, ponieważ mają tendencję do gromadzenia się w komórkach.

CHOROBA PARKINSONA: Ponad sześćdziesiąt badań wskazało na związek między pestycydami, a przewlekłymi chorobami neurologicznymi -no. chorobą Parkinsona, która charakteryzuje się niekontrolowanym drżeniem kończyn. Najgroźniejsze okazało się długotrwałe narażenie na działanie środków chwasto- i owadobójczych.

BEZPŁODNOŚĆ: Pestycydy mają również poważny wpływ na ludzki układ rozrodczy. Na przykład atrazyna – środek chemiczny szeroko stosowany do zwalczania chwastów, po dostaniu się do wody pitnej prowadzi do wzrostu liczby poronień i zmniejszenia płodności ludzi. Inne pestycydy powodują spadek poziomu testosteronu u męskiej części populacji.

WADY WRODZONE: U dzieci poczętych w miesiącach wiosennych i letnich, gdy stosowanie pestycydów jest najbardziej intensywne, występuje największe ryzyko wad wrodzonych. W tych miesiącach, zwiększone zużycie pestycydów zwiększa ryzyko pojawienia się ich w wodzie i glebie, co ułatwia kontakt z nimi. Rozszczepy kręgosłupa i podniebienia, zespół Downa i inne wady wrodzone, to tylko niektóe z chorób najczęściej występujących u dzieci poczętych w sezonie aktywnego stosowania środkó agrochemicznych.

Czy można wpłynąć na poziom zatrucia i zanieczyszczenia organizmu? Najpościej dokonać tego, przestawiając się na żywność ekologiczną i niskoprzetworzoną. Najlepiej zaopatrywać się w świeże owoce i warzywa na targach żywności ekologicznej. Przejście na „ekologiczną dietę” pozwoli usunąć osady pestycydów z organizmu i zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka, wywołanego czynnikami środowiskowymi. W nieurodzajnych latach najlepiej w ogóle unikać owoców – z dużym prawdopodobieństwem rosły one z pomocą sztucznych nawozów.

W domu najlepiej nie używać chemicznych odświeżaczy powietrza i sztucznie aromatyzowanych napojów i żywności – substancje te są podejrzewane są o wywoływanie cukrzycy typu II. Nie należy również stosować chemicznych środków owadobójczych w domu lub w ogrodzie. Najlepiej zacząć od wypróbowania naturalnych metod zwalczania szkodników.

Używać wysokiej jakości filtrów do wody, co pozwoli zmniejszyć stężenie pestycydów w wodzie pitnej. Wodę wodociągową najlepiej używać jedynie do celów przemysłowych (do zmywania, mycia naczyń), zaś do celów spożywczych najlepsza będzie woda butelkowana.
źródło:tylkomedycyna.pl