Kurs z podstaw radiestezji w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na organizowany przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji kurs: Podstawy radiestezji terapeutycznej i radiestezji środowiska. Zajęcia rozpoczynają się 22 września 2018, planowane są 3 zjazdy weekendowe w Warszawie.
Szczegóły organizacyjne, dokładny program oraz informacje o dalszych, fakultatywnych etapach (m.in. szkoleniu zawodowym przygotowującym do stopnia czeladnika) można znaleźć na stronie http://www.radiesteci.pl/szkolenia.html