Klauzula prawna

Zawarte na stronie informacje w żadnym wypadku nie mogą być uznane jako substytut fachowej wiedzy i porady medycznej, która zawsze powinna zostać zasięgnięta przed rozpoczęciem nowej diety lub nowego programu zdrowotnego u lekarza prowadzącego.

Warmińsko-Mazurski Cech Naturopatów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane efekty lub konsekwencje wynikające z użycia jakiejkolwiek metody lub procedury opisanej na stronie . Jeśli ktoś decyduje się skorzystać z podanych informacji , pomijając konsultację lekarską , podejmuje się samoleczenia czyniąc to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zdania zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym oraz teoretycznym i są oparte głównie na osobistych przekonaniach i teoriach jej autora.