Informacja o składkach członkowskich

Składka członkowska wynosi 15 zł miesięcznie, łącznie 180 zł rocznie. Osoby przystępujące do Cechu wpłacają dodatkowo opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Numer konta: 17 2490 0005 0000 4500 9273 6243  
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, składka członkowska