Dyplom Uznania

IMG_8042

Zarząd Warmińsko -Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów wyraził uznanie Polskiej Szkole Naturoterapii – Akademii Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości  za promocje holistycznego podejścia dla zdrowia człowieka.

www.zawodowi-naturopaci.pl