Jerzy Strączyński

Honorowy Członek Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów

Dyplomowany Mistrz Bioenergoterapeuta