Jerzy Kuchta

Dr inż. nauk technicznych

Specjalista Elektropunktury