Jan Mackiewicz

Dyplomowany Mistrz Naturopata

Dyplomowany Mistrz Bioenergoterapeuta

Dyplomowany Mistrz Radiesteta

Założyciel Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów

Honorowy Starszy Cechu

Więcej informacji o działalności na stronie  www.jmackiewicz.pl