Andrzej Cichoń

Członek Założyciel Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów

Dyplomowany Mistrz Radiesteta

Dyplomowany Mistrz Bioenergoterapeuta