Adam Żuchowski

Członek Założyciel Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów

Bioenergoterapeuta