Certyfikacja gabinetów

Szanowni Państwo.

                   Dnia 23 listopada 2018 r. w Olsztynie na zebraniu  Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów została podjęta uchwała, celem której jest wprowadzenie certyfikacji gabinetów terapeutycznych prowadzonych przez członków Cechu. Decyzja ta została uchwalona ze względu na dużą ilość zapytań o gabinety, które Cech mógłby polecić. Certyfikat dokładnie określa warunki jakie musi spełniać gabinet,  aby mógł być rekomendowany przez Cech, jako placówka spełniająca standardy ściśle określone przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów. Gabinety, które uzyskają wyżej wymieniony dokument, będą widniały na stronie WMCN (zakładka – gabinety rekomendowane przez Cech), a także będą polecane jako placówki spełniające wytyczne Cechu.

CERTYFIKAT OTRZYMAJĄ PLACÓWKI, KTÓRE SPEŁNIĄ PONIŻSZE WARUNKI:

> osoba ubiegająca się o certyfikat musi być członkiem Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów.
>
musi posiadać odpowiednio udokumentowane kwalifikacje wykonywanego zawodu (kod zawodu),

> musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą przez minimum dwa lata,

> musi posiadać gabinet przystosowany pod względem sanitarno-epidemiologicznym.

* Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 234, poz.1570).
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie Szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31 z 2004 r., poz.273).

Koszt uzyskania certyfikatu:
> certyfikacja dwuletnia – 200,- zł.
> certyfikacja pięcioletnia – 500,- zł.

           Marek Wysocki
Prezes Warmińsko-Mazurskiego
Cechu Naturoterapeutów