Dyplom Uznania

IMG_8042

Zarząd Warmińsko -Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów wyraził uznanie Polskiej Szkole Naturoterapii – Akademii Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości  za promocje holistycznego podejścia dla zdrowia człowieka.

www.zawodowi-naturopaci.pl

Certyfikacja gabinetów

Szanowni Państwo.

Dnia 23 listopada 2018 r. w Olsztynie na zebraniu  Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów została podjęta uchwała, celem której jest wprowadzenie certyfikacji gabinetów terapeutycznych prowadzonych przez członków Cechu. Decyzja ta została uchwalona ze względu na dużą ilość zapytań o gabinety, które Cech mógłby polecić. Certyfikat dokładnie określa warunki jakie musi spełniać gabinet,  aby mógł być rekomendowany przez Cech, jako placówka spełniająca standardy ściśle określone przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów. Gabinety, które uzyskają wyżej wymieniony dokument, będą widniały na stronie WMCN (zakładka – gabinety rekomendowane przez Cech), a także będą polecane jako placówki spełniające wytyczne Cechu.

Warunki i karta zgłoszenia


Marek Wysocki
Prezes Warmińsko-Mazurskiego
Cechu Naturoterapeutów

WOŚP

Wszyscy Członkowie WMCN Olsztyn, którzy chcą wesprzeć Swoim działaniem WOŚP mogą to zrobić przyjmując chętnych w Płocku. Jeżeli zechcą to zrobić – proszę kontaktować się z Panią Marzeną K.  tel.728-961-933.

Zjazd jesienny 2018 r.

W dniach 13 i 14 października 2018r. odbyło się spotkanie Członków WMCN w Gierłoży koło Kętrzyna.

Prezentowane były informacje dotyczące poprawy stanu zdrowia.

Pani Monika przedstawiła temat – Rozpoznanie i praca z tłumionymi emocjami. Pan Damian omówił temat – Dietoterapia w zawodzie naturopaty ; praktyczne zastosowanie. Pan Grzegorz – GuaSha i bańki jako naturalne wzmocnienie organizmu, Pan Marek – praktyczne zastosowanie medycyny chińskiej. Wszystkie prezentacje wniosły wiele nowego w rozszerzeniu wiedzy , która może być zastosowana w praktyce. Dziękujemy Im za to!

Następne spotkanie planowane jest w maju 2019 r. Konkretne szczegóły co do terminu i miejsca podane będą w późniejszym terminie.