„ vita sine litteris mors est……..”

man-372099__340

Prawda poprzedza wszelkie rzeczy, gdy idzie o przyczyny i początki, bowiem przewyższa wszelkie rzeczy, jest we wszystkich rzeczach, i jest istotą wszystkich rzeczy, to poprzez nią one istnieją; i stoi za wszystkimi rzeczami, bowiem to przez nią prawdziwie są postrzegane. Jest w ideach, i w przyrodzie, i w poznaniu; jest i w metafizyce, i w fizyce i w logice. Zatem prawda jest najwyższą ze wszystkich rzeczy; zaś to, co jest wyżej od wszystkich innych rzeczy, choćby i zostało rozpoznane w inny sposób i nazwane inaczej, w rzeczy samej będzie tą samą Prawdą. Giordano Bruno

Czytaj dalej →

Dyplom Uznania

IMG_8042

Zarząd Warmińsko -Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów wyraził uznanie Polskiej Szkole Naturoterapii – Akademii Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości  za promocje holistycznego podejścia dla zdrowia człowieka.

www.zawodowi-naturopaci.pl

Certyfikacja gabinetów

Szanowni Państwo.

Dnia 23 listopada 2018 r. w Olsztynie na zebraniu  Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów została podjęta uchwała, celem której jest wprowadzenie certyfikacji gabinetów terapeutycznych prowadzonych przez członków Cechu. Decyzja ta została uchwalona ze względu na dużą ilość zapytań o gabinety, które Cech mógłby polecić. Certyfikat dokładnie określa warunki jakie musi spełniać gabinet,  aby mógł być rekomendowany przez Cech, jako placówka spełniająca standardy ściśle określone przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów. Gabinety, które uzyskają wyżej wymieniony dokument, będą widniały na stronie WMCN (zakładka – gabinety rekomendowane przez Cech), a także będą polecane jako placówki spełniające wytyczne Cechu.

Warunki i karta zgłoszenia


Marek Wysocki
Prezes Warmińsko-Mazurskiego
Cechu Naturoterapeutów