ZARZĄD III KADENCJI

ZARZĄD III KADENCJI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO CECHU NATUROTERAPEUTÓW wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25 maja 2014 roku:

Bronisław Żelanis
Prezes Zarządu, Starszy Cechu

Ewelina Gregorczyk
Wiceprezes Zarządu Podstarszy Cechu, Skarbnik

Katarzyna Miciuła
Wiceprezes Zarządu Podstarszy Cechu, Sekretarz

Zbigniew Smilgin
Członek Zarządu

Piotr Sobociński
Członek Zarządu