ZARZĄD II KADENCJI

Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 22 maja 2011 roku:

Krystyna Jaworowska – Starszy Cechu, Prezes Zarządu

Bronisław Żelanis – Podstarszy Cechu

Ewelina Gregorczyk – Sekretarz

Mariusz Gabriel Głębocki – Członek Zarządu

Krzysztof Tomasik – Członek Zarządu