ZARZĄD I KADENCJI

Zarząd wybrany na Zebraniu Założycielskim Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów w dniu 20 lutego 2010 roku:

Jan Mackiewicz – Starszy Cechu, Prezes Zarządu

Krystyna Jaworowska – Podstarszy Cechu, Wiceprezes Zarządu

Sławomir Korczakowski – Sekretarz, Skarbnik