SĄD CECHOWY III KADENCJI

SĄD CECHOWY Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów
wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25 maja 2014 roku:

Jadwiga Szaszkiewicz
Przewodnicząca Sądu Cechowego

Tomasz Cieśliński
Zastępca Przewodniczącego Sądu Cechowego

Adam Żuchowski
Członek Sądu Cechowego