KOMISJA REWIZYJNA III KADENCJI

KOMISJA REWIZYJNA Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów
wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25 maja 2014 roku:

Zygmunt Haraburda
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Włodzimierz Sieradzki
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Magdalena Kanabus
Członek Komisji Rewizyjnej