DELEGACI I CZŁONEK ZARZĄDU IZBY RZEMIOSŁA

DELEGACI na Wojewódzki Zjazd Delegatów Warmińskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie: 25.05.2014-27.05.2018

– wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25 maja 2014 roku:

Jan Mackiewicz, Krystyna Jaworowska, Katarzyna Miciuła

 

CZŁONEK ZARZĄDU Warmińskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie: 25.05.2014-27.05.2017
wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25 maja 2014 roku:

Jan Mackiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU Warmińskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie: 27.05.2017 – 27.05.2018
wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 maja 2017 roku:

Bronisław Żelanis