Życzenia świąteczne

zyczenia_2018

Certyfikacja gabinetów

Szanowni Państwo.

                   Dnia 23 listopada 2018 r. w Olsztynie na zebraniu  Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów została podjęta uchwała, celem której jest wprowadzenie certyfikacji gabinetów terapeutycznych prowadzonych przez członków Cechu. Decyzja ta została uchwalona ze względu na dużą ilość zapytań o gabinety, które Cech mógłby polecić. Certyfikat dokładnie określa warunki jakie musi spełniać gabinet,  aby mógł być rekomendowany przez Cech, jako placówka spełniająca standardy ściśle określone przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów. Gabinety, które uzyskają wyżej wymieniony dokument, będą widniały na stronie WMCN (zakładka – gabinety rekomendowane przez Cech), a także będą polecane jako placówki spełniające wytyczne Cechu.

CERTYFIKAT OTRZYMAJĄ PLACÓWKI, KTÓRE SPEŁNIĄ PONIŻSZE WARUNKI:

> osoba ubiegająca się o certyfikat musi być członkiem Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów.
>
musi posiadać odpowiednio udokumentowane kwalifikacje wykonywanego zawodu (kod zawodu),

> musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą przez minimum dwa lata,

> musi posiadać gabinet przystosowany pod względem sanitarno-epidemiologicznym.

* Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 234, poz.1570).
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie Szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31 z 2004 r., poz.273).

Koszt uzyskania certyfikatu:
> certyfikacja dwuletnia – 200,- zł.
> certyfikacja pięcioletnia – 500,- zł.

           Marek Wysocki
Prezes Warmińsko-Mazurskiego
Cechu Naturoterapeutów

WOŚP

Wszyscy Członkowie WMCN Olsztyn, którzy chcą wesprzeć Swoim działaniem WOŚP mogą to zrobić przyjmując chętnych w Płocku. Jeżeli zechcą to zrobić – proszę kontaktować się z Panią Marzeną K.  tel.728-961-933.

Zjazd jesienny 2018r.

W dniach 13 i 14 października 2018r. odbyło się spotkanie Członków WMCN w Gierłoży koło Kętrzyna.

Prezentowane były informacje dotyczące poprawy stanu zdrowia.

Pani Monika przedstawiła temat – Rozpoznanie i praca z tłumionymi emocjami. Pan Damian omówił temat – Dietoterapia w zawodzie naturopaty ; praktyczne zastosowanie. Pan Grzegorz – GuaSha i bańki jako naturalne wzmocnienie organizmu, Pan Marek – praktyczne zastosowanie medycyny chińskiej. Wszystkie prezentacje wniosły wiele nowego w rozszerzeniu wiedzy , która może być zastosowana w praktyce. Dziękujemy Im za to!

Następne spotkanie planowane jest w maju 2019r. Konkretne szczegóły co do terminu i miejsca podane będą w późniejszym terminie. Tematem wiodącym wiosennego spotkania będzie Radiestezja terapeutyczna z wykorzystaniem zestawów Prometeusz i Merkaba  – omówienie z pokazem praktycznego zastosowania – Pan Marek.  Planowany czas : wykład i pokaz praktycznego zastosowania – 1 dzień ( sobota).

Kurs z podstaw radiestezji w Warszawie

Serdecznie zapraszamy na organizowany przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji kurs: Podstawy radiestezji terapeutycznej i radiestezji środowiska. Zajęcia rozpoczynają się 22 września 2018, planowane są 3 zjazdy weekendowe w Warszawie.
Szczegóły organizacyjne, dokładny program oraz informacje o dalszych, fakultatywnych etapach (m.in. szkoleniu zawodowym przygotowującym do stopnia czeladnika) można znaleźć na stronie http://www.radiesteci.pl/szkolenia.html

Zjazd Cechu 26-27 maja 2018

PROGRAM

Zjazdu Szkoleniowo-Integracyjnego
oraz Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków

Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów

w dniach 26-27 maja 2018 r.

Miejsce: Ośrodek „Kormoran” w Mierkach

26.05.2018 (sobota)

11.00 – 14.00 „Zbilansowane kwasy tłuszczowe najcenniejszym składnikiem naszej diety” – Bogusław Wyszyński

14.00 – 15.00 obiad

15.00 – 17.00 „Tajemnicza moc podświadomości” – Anna Mikołajczyk

17.00 – 17.30 przerwa kawowa

17.30 – 19.00 Informacje i komunikaty – tę część prowadzą członkowie WMCN

od 19.00 –  kolacja przy grillu oraz wymiana doświadczeń między członkami WMCN

 

27.05.2017 (niedziela)

8.00 – 9.00 śniadanie

9.00. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków WMCN – pierwszy termin

9.15. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków WMCN – drugi termin

W tym Uroczyste wręczenie medali im. Kilińskiego dla Jana Mackiewicza, Zdzisława Hudaka, Jerzego Strączyńskiego i Andrzeja Leśniewicza.

Na Walne Zgromadzenie zapraszamy tylko osoby należące do Cechu WMCN oraz przedstawicieli Izby Rzemiosła.

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.30 „Czy istnieje śmierć pnia mózgu?” – prof. dr hab. Jan Talar

15.00 obiad

Dokładny adres miejsca Zjazdu: Centrum Konferencyjne Kormoran, Kołatek 2, 11-015 Olsztynek.
Na wykłady w sobotę 26 maja zapraszamy również osoby niebędące członkami Cechu, a zainteresowane naturoterapią. Zgłoszenia uczestnictwa i ewentualne rezerwacje noclegu można zgłaszać do p.Katarzyny Miciuły na numer 693-473-356, lub pisząc na adres kmiciula@poczta.onet.pl  w terminie do 20 maja.

KURS Z RADIESTEZJI W OLSZTYNIE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs radiestezji, prowadzony przez mgr inż. Jakuba Zemła, mistrza w rzemiośle radiestezja i mistrza w rzemiośle bioenergoterapia z Warszawy.

Kurs składa się z dwóch modułów. Pierwszy to dwa zjazdy weekendowe, obejmujące podstawy radiestezji, drugi moduł  to trzy zjazdy weekendowe, obejmujące  radiestezję zawodową (usługową i terapeutyczną).  Kurs można zakończyć po dwóch zjazdach, a ukończenie 5 zjazdów będzie równoznaczne z przygotowaniem do egzaminu na czeladnika radiestezji.

Pierwszy zjazd w dniach 14/15.04.2018, drugi 12/13.05.2018. Terminy następnych zjazdów zostaną ustalone w terminie późniejszym z chętnymi do realizacji kolejnych trzech zjazdów. Wykładowca traktuje wszystkie zjazdy (jako całość), tzn. że aby zrealizować moduł drugi, trzeba ukończyć moduł pierwszy.

Rozpoczęcie kursu 14kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Olsztynie, w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38 (Stare Miasto).    Koszt kursu 400 zł/za weekend, dla członków Cechu i grupy „Światło” 370 zł., płatne przed rozpoczęciem zjazdu.

 

Zgłoszenia na w terminie do 30 marca 2018 r.  na telefon 695 990 237  lub  693 473 356 lub e-mail: zelanis_xl@wp.pl lub kmiciula@poczta.onet.pl

Czas trwania pierwszego modułu:

2 zjazdy weekendowe po 16 – 18 godzin

W imieniu Zarządu  WMCN w Olsztynie na kurs zaprasza za Starszy Cechu Bronisław Żelanis.

Tematyka zajęć w I module:

1 weekend

A. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ Z RADIESTEZJI

 1.             Wprowadzenie, omówienie programu i materiałów. Zapoznanie się ze słuchaczami. Badanie uzdolnień radiestezyjnych.
 2.             Historia i  tradycja radiestezyjna:
 3.             Pojęcia podstawowe stosowane w radiestezji i ich znaczenie (promieniowanie, moc promieniowania, natężenie promieniowania, jakość promieniowania, kolor radiestezyjny, źródło promieniowania, itp.)
 4.             Bezpieczeństwo w radiestezji. Jakie mogą być niebezpieczeństwa podczas pracy radiestezyjnej?
 5.             Omówienie głównych zasad BHP
 6.             Ćwiczenia praktyczne regenerujące, podnoszące  poziom energii i sił witalnych niezbędne w badaniach radiestezyjnych.
 7.             Wpływ sugestii i autosugestii (jak zapobiegać, jak postępować żeby nie narzucać swoich wyników i jak przekazywać informację nie strasząc klienta).
 8.             Techniki mentalnego zabezpieczania, regeneracji sił witalnych oraz odpromieniowania się. Ćwiczenia + medytacja

B. SPRZĘT RADIESTEZYJNY

 1.             Omówienie i zaprezentowanie podstawowego sprzętu radiestezyjnego.
 2.           Dobór sprzętu do potrzeb własnych i badawczych.
 3.           Zasady posługiwania się wahadłem. Ćwiczenia praktyczne
 4.           Zasady posługiwania się różdżką. Ćwiczenia praktyczne
 5.           Konwencja mentalna. Omówienie i ustalenie – ćwiczenia praktyczne

C. RODZAJE PROMIENIOWAŃ ORAZ PRAWA RADIESTEZYJNE.

 1.           Prawa i zasady radiestezji (Prawo sympatii, promień łączący, promień mentalny, prawo serii, prawo biskupa). Omówienie możliwości zastosowania poszczególnych praw.
 2.           Ćwiczenia praktyczne – pozwalające poznać działanie wyżej omawianych praw radiestezyjnych.
 3.           Przedmiot badań radiestezyjnych – krótkie omówienie rodzajów promieniowań. (naturalne – geopatyczne i sztuczne)
 4.           Promieniowanie pozytywne. Omówienie i scharakteryzowanie „dobrych miejsc” i „miejsc mocy”.

2 weekend

D. TECHNIKI I ZASADY POMIARÓW RADIESTEZYJNYCH

 1.           Wykonywanie pomiarów radiestezyjnych – ćwiczenia praktyczne odszukiwanie odczuwanie i pomiar podstawowych promieniowań geopatycznych (cieki podziemne, siatka geobiologiczna, tzw. „plamy radioaktywne” i innych)
 2.           Sposoby ułatwiające pomiary radiestezyjne – biometry
 3.           Różne rodzaje biometrów.
 4.           Skale pomiarowe w radiestezji (skala procentowa, skala inż. Kamieńskiego tzw. poznańska. System SRW inż. Piaseckiego tzw. warszawska, skala Bovisa, system BSM)
 5.           Kalibracja do poszczególnych skal – ćwiczenia praktyczne

E. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA METODAMI RADIESTEZYJNYMI

 1.          Metoda radiestezyjnej oceny terenu lub działki.
 2.           Metoda radiestezyjnego badania pomieszczenia.
 3.           Metody naturalne poprawiające warunki życia.
 4.           Odpromienniki radiestezyjne – omówienie rodzajów i zasad działania oraz kryteriów jakie powinny spełniać odpromienniki.
 5.           Podstawy prawne wykonywania zawodu:
 6.           Odpowiedzialność moralna i zawodowa radiestety
 7.  Współpraca radiestety z innymi grupami zawodowymi: (z lekarzami, architektami, geologami, ekologami).

WOŚP

WOSP-WMCN-2018

Efekty działań na rzecz WOŚP

Już po raz siódmy terapeuci z Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów wzięli udział w akcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod hasłem „ZDROWIE DUCHA I CIAŁA” wykonywaliśmy zabiegi i konsultacje z zakresu m.in. bioenergoterapii, radiestezji, refleksologii, tradycyjnej medycyny chińskiej, masaże. Zebraliśmy w Olsztynie 2059 zł!!! Z kolei w Płocku reprezentowała nas Marzenna Kinalska i za zabiegi z bioterapii zebrała ponad 179 zł. Razem więc zebraliśmy ponad 2238 zł, co jest najwyższą kwotą w porównaniu do lat ubiegłych.

Dziękujemy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła za udostępnienie sal i gabinetów. Dziękujemy także stowarzyszeniu SKK Pojezierze za wspaniałą współpracę w ramach akcji ZDROWIE DUCHA I CIAŁA i zorganizowanie radosnych zajęć grupowych promujących zdrowie. Dziękujemy terapeutom Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów za czas i zaangażowanie, oraz dziękujemy wszystkim osobom, które skorzystały z zabiegów i wsparły finansowo akcję WOŚP.

26942250_1655373474509651_337399079_o

 

Resized_20180114_124605_1515952597079

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

ZDROWIE DUCHA I CIAŁA

Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów już po raz siódmy bierze czynny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W niedzielę 14 stycznia 2018 r. zapraszamy do skorzystania z zabiegów i konsultacji oferowanych przez naszych wykwalifikowanych naturopatów, bioenergoterapeutów, radiestetów, masażystów i innych naturoterapeutów.

Oferowane zabiegi i konsultacje:

 • Bioenergoterapia (przywracanie równowagi bioenergetycznej)
 • Konsultacje radiestezyjne (ustalanie występowania promieniowania geopatycznego w miejscu zamieszkania lub pracy)
 • Radiestezja terapeutyczna
 • Konsultacja wg. HPSS (Holistyka PsychoSomatycznej Synergii)
 • Refleksologia twarzy
 • Masaż antymigrenowy
 • Masaż na krześle Prestige-Reh
 • Konsultacja z elementami terapii wisceralnej
 • Konsultacja wg. tradycyjnej medycyny chińskiej

Członkowie Cechu biorący udział w akcji WOŚP w dniu 14 stycznia 2018:

Bronisław Żelanis, Jan Mackiewicz, Zygmunt Haraburda, Piotr Sobociński, Włodzimierz Sieradzki, Bożena Banach, Grzegorz Gozdur, Jakub Dorosz, Katarzyna Miciuła
(aby zapisać się na powyższe zabiegi i konsultacje, prosimy o rejestrację telefoniczną u Katarzyny, tel. 693-473-356)

Odpłatność do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Miejsce: Olsztyn, ul. Prosta 38 (Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła), w godz.10-18.

Zapraszamy serdecznie,
Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów