Witamy

Prezentujemy Państwu naszą wizytówkę – internetową stronę Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów w Olsztynie.

Celem zawiązania Cechu było i jest prezentowanie rzemieślników – profesjonalistów, których świadczone usługi cechuje najwyższa rzemieślnicza jakość, dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta, a poza tym wykonywanie ich z zachowaniem twardych standardów bezpieczeństwa i fachowości potwierdzonych pomyślnie zdanym, wymagającym egzaminem i posiadaniem uznawanych w Europie i świecie czeladniczych świadectw lub mistrzowskich dyplomów. 

Weryfikacja predyspozycji, zaliczenie kursów, wyćwiczenie praktycznych umiejętności i przedstawienie egzaminacyjnego rzemieślniczego dzieła, uwieńczone prawem wykonywania zawodu, to dla Państwa gwarancja, że swoje największe wartości i problemy powierzacie osobom – fachowcom najwyższej klasy.
Cech jest wymagającym ogniwem samorządu zawodowego wykonującym również nadzór nad kwalifikacjami i rozwojem swoich członków.

Od czasu nadania formalno-prawnego statusu dla zawodu Naturopata i wprowadzenie go na listę rzemiosł przestaje budzić emocje i wątpliwości. Walnie przyczynili się do tego także sami czeladnicy i mistrzowie Naturopaci wsparci przez Naukę, akredytowanie przez MEN czy MPiPS CKU/ ZDZ i ZRP stawiający wysokie wymogi programowe i kwalifikacyjne dla wykładowców oraz ustanawiając ostre procedury egzaminacyjne.

Moim Koleżankom i Kolegom – członkom WMCN życzę dalszych sukcesów w świadczeniu tych najpiękniejszych z Usług, a Klientom satysfakcji z Waszego profesjonalizmu i rzemieślniczej solidności w powracaniu do stabilnego Dobrostanu, który przynosi naturoterapia i metody holistyki psychosomatycznej synergii.

Pamiętajmy też o obowiązku bycia rzetelnym sojusznikiem lekarzy, akademickiej medycyny, okazując dbałość o nienaruszalność fundamentalnych dóbr naszych Klientów, zwłaszcza podmiotowości i światopoglądu, wiary…, a więc „ Nigdy zamiast!”, ale viribus unitis!

Z szacunkiem i pokorą

Wasz Honorowy Starszy Cechu – Jan M. Mackiewicz